Thuốc dùng ngoài, nhỏ mắt, bột pha tiêm

Hiển thị tất cả 7 kết quả

  • SỮA TẮM CAO CẤP CHÓ, MÈO & THÚ CẢNH, LÀM SẠCH VE, GHẺ, RẬN, BỌ CHÉT, NẤM DA LÀM MƯỢT LÔNG, GIỮ ẨM, HƯƠNG THƠM DỊU MÁT
  • GEL DINH DƯỠNG CAO CẤP CHO CHÓ MÈO
  • ĐẶC TRỊ NẤM TRÊN VẬT NUÔI
  • ĐẶC TRỊ NẤM, NHIỄM KHUẨN TRÊN GIA SÚC VÀ GIA CẦM
  • ĐẶC TRỊ GHẺ, NHIỄM KHUẨN KÝ SINH TRÙNG DA, LỞ LOÉT DA.
  • ĐẶC TRỊ GHẺ, NHIỄM KHUẨN KÝ SINH TRÙNG DA, ,LỞ LOÉT DA
  • ĐẶC TRỊ NỘI - NGOẠI KÝ SINH TRÙNG
Scroll to Top